Πρωτοχρονιάτικη κλήρωση

Τα Δερμάτινα Σαββίδης προσφέρουν δώρο ένα ανδρικό μπουφάν αξίας 240 ευρώ ή ένα γυναικείο δερμάτινο μπουφάν αξίας 235 ευρώ σε δύο τυχερούς σε διαγωνισμό που διεξάγεται στο Facebook instagram και Tik tok
Επισημαίνεται ότι σε πλήρη αρμονία με τους κανόνες τους, οι παραπάνω εταιρείες facebook, instagram και tiktok δεν διαχειρίζονται, ούτε χρηματοδοτούν αυτόν τον διαγωνισμό, ούτε σχετίζεται με αυτόν, με οποιοδήποτε τρόπο
Όλοι οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους αποδέχονται τους παρακάτω όρους
ΟΡΟΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ
1.Έναρξη και λήξη της συμμετοχής
Έναρξη του διαγωνισμού είναι 12:00 π.μ στις 25 Δεκεμβρίου  2022 και λήξη του διαγωνισμού 12:00  π.μ στις 2 Ιανουαρίου 2023
Ο διαγωνισμός μπορεί να παραταθεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί από τους διοργανωτές
2.Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών
Οι ακόλουθοι μπορούν να συμμετέχουν  Στο Facebook στο instagram και στο τικ τοκ και να έχουν τρεις συμμετοχές
Οι συμμετέχοντες πρέπει:
1 . Να ακολουθούν τη σελίδα Δερμάτινα Σαββίδης σε όποια πλατφόρμα συμμετέχουν
2. Να κάνουν like στη φωτογραφία του διαγωνισμού
3 .Να γράψουν στα σχόλια ανδρικό ή γυναικείο μαζί με tag δύο φίλων τους
3.Τα δώρα
Τα δώρα είναι ένα ανδρικό δερμάτινο μπουφάν μαύρο νούμερο extra large αξίας 240 ευρώ ή ένα γυναικείο δερμάτινο μπουφάν χρώμα καφέ νούμερο large αξίας 235 ευρώ
Το δώρο είναι συγκεκριμένο και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Επίσης, το δώρο είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δώρου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω, οι διοργανωτές δικαιούται να προσφέρουν εναλλακτικό δώρο αντίστοιχης αξίας με το δώρο
4.Ανάδειξη Νικητή

Η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή και ενός επιλαχόντος θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023, κατόπιν συλλογής των έγκυρων συμμετοχών και τυχαίας επιλογής από τους διοργανωτές Τα στοιχεία του νικητή θα αναφερθούν στο σχετικό με τον διαγωνισμό post τους λογαριασμούς Facebook Instagram και tiktok των διοργανωτών, απ’ όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης, ο δε νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω προσωπικού μηνύματος στον λογαριασμό  Ο νικητής οφείλει να χορηγήσει τα προσωπικά του στοιχεία εντός τριών (3) ημερών στους διοργανωτές μέσω προσωπικού μηνύματος    Η παραλαβή του δώρου μπορεί να γίνει μόνο από το κατάστημα Δερμάτινα Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός νομού Θεσσαλονίκης θα παραλάβει το δώρο του από εταιρεία courier

Σε περίπτωση που ο νικητής,  αφού ανακοινωθεί το όνομά του, δεν επικοινωνήσει εντός της ως άνω προθεσμίας των 3 τριών ημερών με τους διοργανωτές, ή/και δεν αποδεχτεί το προσφερόμενο σε αυτόν δώρο, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το Δώρο. Στην περίπτωση αυτή, θα κληθεί στη θέση του ο πρώτος επιλαχών, με τον οποίο θα επικοινωνήσει η διοργανώτρια με την ίδιο ως άνω αναφερόμενο τρόπο. Σε περίπτωση που ούτε αυτός επικοινωνήσει κατά τα άνω με τους διοργανωτές, οι διοργανωτές απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και τον επιλαχόντα και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια το Δώρο που δεν αναζητήθηκε από αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση, ο νικητής ή / και ο επιλαχών σε οποιοδήποτε στάδιο – ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του Δώρου – μπορεί να ακυρωθούν για τους κάτωθι λόγους:

α.         Σε περίπτωση που ο νικητής είναι ανήλικος.

β.         Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει θετικά στο σταλθέν από τους διοργανωτές μήνυμα

γ.         Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κριθεί ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις παρόντος, ή του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του

5. Ευθύνη διοργανωτών

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι διοργανωτές επιφυλάσσονται  για κάθε δικαίωμά τους αναφορικά με οποιεσδήποτε αξιώσεις έναντι τρίτου, που τυχόν προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας των διοργανωτών δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης, όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των διοργανωτών οι οποίοι δεν έχουν καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

6. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας και του Instagram Facebook και Tik tok και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

7. Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

8. Αποδοχή των όρων – Συναίνεση

Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

9. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στη σελίδα που διατηρεί η διοργανώτρια στον διαδικτυακό τόπο Κουπόνια & Διαγωνισμοί

ΚΟΥΠΌΝΙ

  10ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εφαρμόστε το κουπόνι”MIDOFFER30″στο καλάθι αγορών και αποκτήστε έκπτωση -30% έως τις 15 Νοεμβρίου 2021

  1. Εξαιρούνται γούνες, μουτόν, αξεσουάρ & 10 ακόμη    συγκεκριμένα προϊόντα.
  2. Η προσφορά ισχύει για αγορές μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα
  3.Το κουπόνι δεν ισxύει στις προσφορές

Powered & Protected by pAntz