Βαφή δερμάτινου μπουφάν

Βαφή δερμάτινου μπουφάν

Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις τρόποι που εφαρμόζονται για τη βαφή δερμάτινου μπουφάν. Αυτές είναι: Βαφή νάπα βαφή,βαρελάς, και τοπική βαφή.

Powered & Protected by pAntz